AMX 50 B Bezpieczne magazynowanie dla którego członka załogi? Który załogant pada najrzadziej?( przy trafieniach przód)