W której? W której promocji wydaje się najmniej kuponów? I ile mniej więcej?