Ile postaci można maksymalnie stworzyć? Ile postaci można maksymalnie stworzyć?