Jak odblokować czołgi II tieru? Jeśli masz już odpowiednią ilość doświadczenia, to kliknij na zieloną ramkę pod ikona czołgu w sekcji badań