Jak wyprodukować banany? Banany wyprodukujesz na farmie owoców, żeby ją mieć trzeba dać punkty w "uprawa ziemi"