Czy od wybuchu bomby (C4) można zginąć? Giniesz jak jesteś w polu rażenia