Zęby orka trwały bonus w postaci +10 do szybkości ruchu oraz ebonitową szkatułkę