Czas stracony lub niestracony Jaki jest średni czas pobytu w tej grze rocznie?