Czy mozna kupić rubiny za złoto Nie mozna rubiny są walutą płatną