Od czego zależy wartość skina? Stan, jakość i czy jest w stattracku lub pamiątce