Hummel Czy jest przyjemny do gry? Jak wypada w porównaniu do M44