Pierwsza Operacja: StuG IV !!!! O co chodzi z tą pierwszą operacją na stuga IV?? No i czy jest jakiś zakres tierowy np. od 4 tieru???