Co z tymi szczurakami...? Komputer stworzył te szczury.