Czemu nie zaliczyło mi zadania? Mi też nie zaliczyło tego zadania