Czy z kontraktu może wypaść StatTrack? Czy z kontraktu może wypaść StatTrack?