Strzelanie na drabince tak stanie na drabince zmniejsza celność