Czy warto kupić Saganowskiego? nie. jest on bardzo słaby