Po co to dodajecie jak grać nie można? Działa już??? Czy to kolejna kiszka od "Dogry"?