silos na poziomie http://bit.ly/1eOituq - tutaj jest wszystko opisane