Pomocy mam problem!!! już nie ma 3000 pkt jest tylko 1000 i 2 zadania :C