Klan [PSWP] rekrutuje nowyc Wymagania: -50+ WR -800 WN8 -przynajmniej 1 czołg VIII tieru