Czy można być w tylko jednej gildii? Czy jednak można należeć do paru?