Charka Dlaczego każdy każe maksować charyzme dlaczego to ona jest taka wazna?