Gdzie znajdę liczbę prestiżu? W lewym dolnym rogu.