Mag statystyki Intelignecji 80 podstawy a wytrzymałości jakoś 68 na twoim poziomie.