IS-8 jak grać by zarabiać? Jak grać isem 8 gdy niema się go wymaksowanego?