Transfer internetu Zależy jakie posiadasz konto, im więcej wiosek tym więcej bawienia się.