Poziom labo w poszczególnych erach Jaki poziom powinno miec labo aby bez konta+ w kżdej erze zdążyć z zbadaniem sprzegu + oczywiście najlepsza lokomotywa danej ery 1 era sokół poziom labo 12 2 era ryś poziom labo 15 itd...