ile grantatów można kupic na runde? na uproszczonym możesz 3 a na rankedzie 4