Jak grać jak koks w BFH? Chodzi tu o wydawanie kasy czy o czystego skilla?