Piekielny kościej. Jakie 2 legi mogą wypaść z ww. herosa ?