będą się sprawdzać? h tt p://w w w.naszemargo. p l/symulator.php?p=p&lvl=40&u8=2&u11=6&u20=2&u28=1&u38=2&u93=2&u99=1