patchowanie gry ;////////// ile czasu zajmuje patchowanie??