Dwóręka na tropa? Hahaha jak na tropa chcesz mieć dwórękę albo tarcze i miecz?