Czy warto kupić Saganowskiego? możesz spróbować ,ale są odużo lepsi zawodnicy za tąm samą cene