Global Elite No kolego myślę, że około 17%, ale to jest moja sugestja :)