Jakie są zadania? A to zadania są sprawdzane z automatu?