drużyna zapraszam do drużyny ''herokoxy PL'' od 50 lvl [PL7]