Jakie są odmiany wojownika?? Wojownik ciała(Body) i umysłu(Mental)