Czy dostanę RP za wysłanie RIOT błędu? Nic ie dostaniesz oprócz podziękowania