dziwne potwory gdzie mogą się pojawić mooby które trzeba zabić w tej misji?