Medy V Tieru Mam problem nad medami radzieckimi i chińskimi które według was są lepsze?