współczynnik celności co jest lepsze 0,37 czy 0,34 jeśli mówimy o celności na 100 m w działach do Tygrysa II (pomijając penetracje i uszkodzenia)?