zakup golda do WoT..... Jak przebiega zakup golda przez smsa? Czy to jest bezpieczne?