Piekielny Przebijacz Dusz Jest to przedmiot indywidualny ;) Jakiś gracz sobie go stworzył za odpowiednią ilość SŁ.