Łopata czy miecz? Łopata ma większą wartość rynkową i jest wyjątkowa, ponieważ potreba do jej stworzenia Diamentu.