Zadanie 1......... Tak, bo zadanie jest sprawdzane automatycznie.