Czy Malorn to dobra karta czy lepiej ją dać na pył? Przerób ją na pył , jest słabą kartą .