Gdzie znajde pustelnika NPC ? Gdzie jest pustelnik? Taki NPC do Questa potzrebuję...