Zwierzęta lesbijki? Jakby nie patrząć wszystkie te zwierzęta, kura, krowa, owca, świnia to lesby jak rozmnożymy, co o tym sądzicie.